ADİL Hukuk Kariyer Programı

ADİL Hukuk Kariyer Programı - Ebsad - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği


Adil Hukuk Kariyer Programı"nın Yeni Dönem Kayıtları Başladı!

Eğitim Bilim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD),  ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nin birlikte yürüttüğü projelerden biri de “Adil Hukuk Programıdır.”  Adil Hukuk Programında Hukuk Fakültesi öğrencilerine tamamlayıcı nitelikte eğitimler sunulmaktadır. Hukukçu namzedi gençlerin daha donanımlı bireyler, daha kuşatıcı bakan fertler ve adaletin tesisi için gayretli hukukçular olarak hayata hazırlanması için kendilerine rehberlik edilmektedir.

 

           Adil Hukuk Programı kapsamında yer alan seminerler, atölyeler ve benzeri etkinlikler üç yıllık bir zamana yayılmıştır. Her eğitim yılı bir kademeye tekabül etmektedir. 1.  Kademeye mülakat ile kabul edilen öğrenciler, performans kriterlerine göre 2. ve 3. Kademeye devam edebilmektedirler.  Her kademe iki dönemlik olarak planlanmıştır ve her bir dönem 6 hafta sürmektedir.

 

Bir öğrenci eğer üç kademeyi de tamamlarsa, gelecekte kendisini daha güçlü hissedeceği 36 haftalık bir çalışma serüvenini heybesine koymuş olacaktır. Bu serüven içerisinde yeni arkadaşlıklar, farklı bakış açıları, müstesna kitaplar, kült filmler, mesleğin üstadları, ülkemizin en mütebahhir hocaları ve entelektüelleri, tematik geziler, eğitim destekleri öğrencilerin kazanımları arasında olacaktır.

            ‘Adalet, sözde ve amelde isabet ile tecelli eder. Sözde isabet, kişinin verdiği hükümlerin doğru ve vakıaya uygun olmasını icap ettirir ki, bu da ilimdir.’ Adalet ve İlim birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil ederler. Adaleti, ilmin ameli; ilmi, adaletin harcı olarak telakki eden EBSAD,  bu minval üzere Adalet ve İlim akademisi programını 3. yılında daha nitelikli hale getirerek  devam ettirmektedir.

                        

  PROGRAMIN AMACI

o   Hukuk eğitimi gören öğrencilere hukukun gayesi, metodu ve uygulamasını aktararak hukukçu kimliği oluşumuna katkı sağlamak.

o   Sosyal bir bilim olan hukukun sosyoloji, felsefe, edebiyat gibi diğer ilim dalları ile ilgisini kavramak.

o   Birey ve toplum nezdinde tecelli eden adaletin aksayan yönlerini teşhis etmek.

o   Atölye çalışmaları suretiyle hukuk ilmi üzerine spesifik araştırmalar yapmak böylece öğrencilerin ilmi donanımlarını arttırmak.

o   Kitap ve Film tahlilleri ile ‘okuyan hukukçu’ ve ‘tahlil eden hukukçu’ kimliği oluşumuna katkı sağlamak.

o   Öğrenci sunumları ve münazara simülasyonları ile öğrenciyi salt dinleyici pozisyonundan çıkarıp programın öznesi haline getirmek.

 

       PROGRAMIN MÜFREDATI

 §  Hukukun Temel İlke ve Kavramları

§  Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Hukuk

§  Mecelle Okumaları

§  Hukuk-Sosyoloji ilişkisi

§  Hukuk-Felsefe İlişkisi

§  Hukuk-Edebiyat İlişkisi

§  Mecelle Okumaları

§  Eleştirel Düşünce         

§  Hukukta Mantık ve Yöntem

§  Genel İngilizce Hukuk (Generally Legal English)

§  Mukayeseli İslam Hukuku

§  Teorik ve Pratik Yönleri ile İnsan Hakları

§  Mülteciler Hukuku

§  Türk yargı Sisteminde Örnek Davalar

§  İlkeli İletişim

§  Hukukçu Kimliği

§  Medeniyet Tasavvuru

§  Öğrenci Sunumları

§  Kitap ve Film Tahlili

§  Münazara Simülasyonu

 

 PROGRAMA KATKI SUNAN BAZI HOCALARIMIZ

§   Prof. Dr. Refik Korkusuz

§   Prof. Dr. Cengiz Çakmak

§   Prof. Dr. Ferhat Kentel

§   Prof. Dr. Berdal Aral

§   Prof. Dr. Yücel Uğurlu

§   Prof. Dr. Servet Bayındır

§   Doç. Dr. Abdurrahman Savaş

§   Doç. Dr. Ahmet Temel

§   Doç. Dr. Cemil Tekeli

§   Doç. Dr. Asım Cüneyt Köksal

 

 KİMLER BAŞVURABİLİR

         Adil Hukuk Programına  (ADİL)  İstanbul’da okuyan Hukuk Fakültesi 1. Ve 2. Sınıf öğrencileri başvurabilirler. Mülakatlar sonucunda toplam 50 öğrenci alınacaktır.

 

  PROGRAMIN SÜRESİ

         Adil Hukuk Programı toplam üç yıllık bir programdır. Hukuk Fakültesi 1 ve 2. Sınıf öğrencileri 1. Kademeden başlayarak eğitim almakta, başarılı olan öğrenciler önce 2. ardından 3. kademeye geçmektedirler.

 

 2019-2010 AKADEMİK TAKVİM

 §  Duyuru ve Başvurular: 27 Eylül -10 Ekim 2019 

§  Mülakatlar: 12-13 Ekim 2019

§  1.Dönem: 19, 26 Ekim-  2, 9, 16, 23 Kasım 2019

§  2.Dönem: 29 Şubat - 7, 14, 21, 28  Mart 4 -  Nisan 2020

            

PROGRAM GÜNÜ HAKKINDA

     Dersler Cumartesi günü yapılmaktadır.

     Başlangıç ve Bitiş Saati: 10:00 - 15:30

     Öğlen arasında yemek ikramı yapılmaktadır

 

  DESTEKLER

 §  Katılım ücretsizdir

§  Program sonunda sertifika verilmektedir.

§  Kültürel Gezileri


Başvuru Formu için Tıklayınız.
Görüntülenme: 2830