Geleceğin Eğitimcileri Vizyon Programı


Geleceğin Eğitimcileri Vizyon Programı - Ebsad - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği

“GELECEĞİN EĞİTİMCİLERİ VİZYON PROGRAMI”

 

2019-2020 Eğitim öğretim döneminde ikinci yılına başlayacak olan “Geleceğin Eğitimcileri Vizyon Programı”  Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği’nin (EBSAD) uzun yıllar tüm Türkiye’de uyguladığı “Öğretmenlik Vizyon Programları” ile kazandığı tecrübe ve sahada tespit edilen ihtiyaçlardan ilham alınarak geliştirildi.

EBSAD,  milletçe mesut olmanın imkânlarını arayan ve buna hizmet eden bir değerler manzumesine yaslanmaktadır. Millet olarak maddi ve manevi tekâmül etmemizin çaresini eğitim sahasında görmekteyiz. Bu sahada sergilenecek her neviden gayretin istikbalimiz ve istiklalimiz ile doğrudan ilişkisi olduğunu düşünüyoruz.

Öğretmene ve eğitime değer veren toplumların tarih sahnesinde edindikleri saygın konumlarını burada hatırlamakta fayda var. Bu amaçla geleceğin eğitimcileri ile birlikte geleceğin Türkiye’sinde oluşacak manzarayı bugünden şekillendirmek istiyoruz.

Ülkesini, milletini, insanlığı kendisine dert edinmiş, mücehhez, münevver ve idealist muallimlerin yetişmesine katkı sunmak istiyoruz. Amacımız, maarif davamızın öncülerinin yetişmesine imkân sunmaktır.

A-     Programın Hedefleri ve İçeriği

 

·         Öğretmenlik mesleğinin felsefesi, temel kavramları ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirmek,

·         Öğrenciye kendisi, yaşadığı toplum ve ait olduğu medeniyetin özellikleri hakkında farkındalık kazandırmak,

·         İslâm düşüncesinin insan tasavvurunu bilmek ve içselleştirmek,

·         Batı ve İslâm düşüncesinde eğitimin ve eğitimcilerin temel özelliklerini kavramak ve mukayese yapmak

·         Rol model öğretmenlerin hayatlarını bilmek ve örnek almak,

·         Etkili öğretmenlik becerileri kazandırmak.

 

B-      Programda Neler Var

 

-          Seminerler

-          Atölyeler

-          Kitap kritikleri

-          Müze gezileri

-          İslam medeniyet birikimini tanımaya dönük şehir içi ve şehir dışı geziler

-          Film ve belgesel okuma

 

C-      Kimler Başvurabilir

Geleceğin Eğitimcileri Vizyon Programı’na başta eğitim fakültesi ve ilahiyat fakültesi öğrencileri olmak üzere, gelecekte öğretmenlik yapmayı planlayan ve buna uygun lisans eğitimi almakta olan tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Programa 4 yıllık fakültelerin 2.ve 3. sınıfında okuyan öğrenciler kabul edilecektir.


D-     Program Süresi

Program iki kademeden oluşmaktadır. 1. Kademede başarılı olan öğrenciler ikinci kademeye devam etme imkânı bulacaktır.

Her kademe güz ve bahar dönemi olarak iki dönemden oluşmaktadır. Güz dönemi 8 hafta, bahar dönemi 8 hafta olarak planlanmıştır.

 

E-      Süreç

 

1.       Kademe Başvurular ve Ön Kayıt: 20- 30 Eylül 2019

2.       Mülakatlar: 5 Ekim 2019 Cumartesi ve 12 Ekim 2019 Cumartesi Günü

3.       Oryantasyon Programı:19 Ekim 2019

4.       Derslerin Başlaması:      26 Ekim 2019

 

F-      Program Günü

Dersler Cumartesi günleri yapılacaktır.

Başlangıç ve Bitiş  Saati: 09.30-15.30

Kontenjan: İncelenen başvurular ve mülakatlar sonucunda 40 öğrenci alınacaktır.

 

 

G-     Destekler

-          Programa katılım ücretsizdir

-          Üniversite onaylı sertifika

-          Program günlerinde kahvaltı ve öğle yemeği

-          Kitap Desteği

-          Yurt İçi ve Yurt Dışı Geziler

-          Burs Desteği Başvuru Formu için tıklayınız.


Geleceğin Eğitimcileri Vizyon Programı 2018/2019 Tanıtım
Görüntülenme: 2823