ADİL Akademi Hukuk Programı

ADİL Akademi Hukuk Programı - Ebsad - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği

ADİL Akademi Hukuk Programı' nın Yeni Dönem Kayıtları Başladı!

Eğitim Bilim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD), ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezinin birlikte yürüttüğü projelerden biri de ADİL Akademi Hukuk Programıdır.”  ADİL Akademi de Hukuk Fakültesi öğrencilerine tamamlayıcı nitelikte eğitimler sunulmaktadır. Hukukçu namzedi gençlerin daha donanımlı bireyler, daha kuşatıcı bakan fertler ve adaletin tesisi için gayretli hukukçular olarak hayata hazırlanması için kendilerine rehberlik edilmektedir.

 

           ADİL Akademi Hukuk Programı kapsamında yer alan seminerler, atölyeler ve benzeri etkinlikler üç yıllık bir zamana yayılmıştır. Her eğitim yılı bir kademeye tekabül etmektedir. 1.  Kademeye mülakat ile kabul edilen öğrenciler, performans kriterlerine göre 2. Kademeye devam edebilmektedirler.  Her kademe iki dönemlik olarak planlanmıştır ve her bir dönem 6 hafta sürmektedir.

 

Bir öğrenci eğer iki kademeyi de tamamlarsa,  ADİL İhtisas kademesine geçebilecektir. ADİL Akademiden mezun olduğunda ise gelecekte kendisini daha güçlü hissedeceği 36 haftalık bir çalışma serüvenini heybesine koymuş olacaktır. Bu serüven içerisinde yeni arkadaşlıklar, farklı bakış açıları, müstesna kitaplar, kült filmler, mesleğin üstadları, ülkemizin en mütebahhir hocaları ve entelektüelleri, tematik geziler, eğitim destekleri öğrencilerin kazanımları arasında olacaktır.

            ‘Adalet, sözde ve amelde isabet ile tecelli eder. Sözde isabet, kişinin verdiği hükümlerin doğru ve vakıaya uygun olmasını icap ettirir ki, bu da ilimdir.’ Adalet ve İlim birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil ederler. Adaleti, ilmin ameli; ilmi, adaletin harcı olarak telakki eden EBSAD, bu minval üzere Adalet ve İlim akademisi programını 8. yılında daha nitelikli hale getirerek devam ettirmektedir.

       

                 

  PROGRAMIN AMACI

o   Hukuk eğitimi gören öğrencilere hukukun gayesi, metodu ve uygulamasını aktararak hukukçu kimliği oluşumuna katkı sağlamak.

o   Sosyal bir bilim olan hukukun sosyoloji, felsefe, edebiyat gibi diğer ilim dalları ile ilgisini kavramak.

o   Birey ve toplum nezdinde tecelli eden adaletin aksayan yönlerini teşhis etmek.

o   Atölye çalışmaları suretiyle hukuk ilmi üzerine spesifik araştırmalar yapmak böylece öğrencilerin ilmi donanımlarını arttırmak.

o   Kitap tahlilleri ile okuyan hukukçu’ ve tahlil eden hukukçu’ kimliği oluşumuna katkı sağlamak. 

o  Öğrenci sunumları ve dava simülasyonları ile öğrenciyi salt dinleyici pozisyonundan çıkarıp programın öznesi haline getirmek.

 

 

       PROGRAMIN MÜFREDATI

§  Hukukun Tarihsel Serüveni

§  Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Hukuk

§  Hukuk - Sosyoloji ilişkisi

§  Çatışma Yönetimi ve Müzakere

§  Mecelle Okumaları

§  Eleştirel Düşünce         

§  Hukukta Mantık ve Yöntem

§  Türk yargı Sisteminde Örnek Davalar

§  İlkeli İletişim

§  İnsan - Suçlu - Toplum İlişkisi

§  Hukukçu Kimliği

§  Ana Hatlarıyla İslam Hukuku

§  İslam Finans Hukuku

§  Medeniyet Tasavvuru

§  Bilişim Hukuku

§  Medya Hukuku

§  Karar Okuma ve Dilekçe Yazma Teknikleri

§  Öğrenci Kavram Sunumları

§  Kitap ve Film Tahlili

§  Dava Simülasyonu

 

 

 PROGRAMA KATKI SUNAN BAZI HOCALARIMIZ

§   Prof. Dr. Cengiz Çakmak

§   Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın

§   Prof. Dr. Berdal Aral

§   Prof. Dr. Servet Bayındır

§   Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya

§   Doç. Dr. Abdurrahman Savaş

§  Doç. Dr.  Ali Emrah Bozbayındır

§  Doç. Dr.  Halit Uyanık

§  Dr.  Savaş Şafak Barkçin

§  Dr.  İbrahim Zeyd Gerçik

§  Dr.  Hacer Yetkin Kontbay

 

 MLER BAŞVURABİLİR

         ADİL Akademi Hukuk Programına  (ADİL)  İstanbulda okuyan Hukuk Fakültesi 1 ve 2. Sınıöğrencileri başvurabilirler. Mülakatlar sonucunda toplam 55 öğrenci alınacaktır.

 

  PROGRAMIN SÜRESİ

         ADİL Akademi Hukuk Programı toplam üç yıllık bir programdır. Hukuk Fakültesi 1 ve 2. Sınıöğrencileri 1. Kademeden başlayarak eğitim almakta, başarılı olan öğrenciler önce 2  kademe ardından ADİL İhtisas KAdemesine geçmektedirler. Her kademe iki yarı dönem (bir yıl) sürmektedir. 

 

 

 2022-2023 AKADEMİK TAKVİM

§  Duyuru ve Başvurular : 27 Eylül - 10  Ekim 2022 

§  Mülakatlar                    : 13 Ekim -  16  Ekim 2022

§  1.Dönem                       : 22 Ekim -  03 Aralık 2022

§  2.Dönem                       : 25 Şubat - 08 Nisan 2023

 

            

PROGRAM GÜNÜ HAKKINDA

     Dersler Cumartesi günü yüz yüze olarak yapılacaktır.

     Başlangıç ve Bitiş Saati: 10:00 - 13:00

     

 

  DESTEKLER

§  Katılım ücretsizdir

§  Program sonunda başarı gösteren öğrencilerer üniversite onaylı sertifika verilecektir.

§  Kültürel Geziler düzenlenecektir.


İlginiz için teşekkür ederiz. Başvurular sona ermiştir.


Başvuru Formu için tıklayınızGörüntülenme: 1712