Stk Kapasite Geliştirme Haberleri

Bursa Programı

Sivil Toplum Kuruluşlarında Kapasite Geliştirme Programı 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirildi.

EBSAD, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu'nun ortaklaşa yürüttüğü Bursa programı, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'da düzenlendi ve iki tam günlük eğitim programına yaklaşık 300 STK yöneticisi katıldı.

 

 


 

Programdaki seminerlerle ilgili sunulara aşağıdaki linlerden ulaşabilirsiniz:

1. GÜN 

Bursa'nın Mevcut Durum Analizi, Sorunlar ve İmkanlar / BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı)

Bursa'daki STK'ların Profili ve Genel Değerlendirme / Osman Dikmen (Bursa İl Dernekler Müdürü)

STK'larda Etkili ve Verimli Yönetim, Yönetsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Doç. Dr. Yüksek Demirkaya (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Sosyal Çalışmalarda Girişimcilik, Ekip Çalışması ve Gönüllü Yönetimi / Yrd. Doç. Dr. Fethi Güngör (Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dernekler Mevzuatındaki Yeni Değişiklikler / Osman Dikmen (Bursa İl Dernekler Müdürü)

2. GÜN

Kamu Kurumları ve Özel Sektörün STK'lara Sunabileceği Destek ve İmkanlar / Özer Kaya (İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı)

STK'larda Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi / İbrahim Aşar (İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Uzmanı)

Bütçeleme, Kaynak Geliştirme ve Yönetimi / Tayyar Doğan (Kalkınma Bakanlığı Uzmanı)

STK'lar arası İletişim ve İşbirliği / Prof. Dr. İbrahim Gezer (İnönü Üniversitesi - Fırat Kalkınma Kurulu Başkanı)Görüntülenme: 1940