Stk Kapasite Geliştirme Haberleri

Seminer Sunuları (STK)

STK EĞİTİM SUNUMLARI 

Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA, STK'larda Etkili Yönetim, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İbrahim AŞAR, STK'larda Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi

Zekeriya BULMUŞ, Kamunun STK'lara Sunduğu Destekler ve Kaynak Yönetimi

Özer KAYA, STK'larda Gelir - Gider Belgeleri

Prof. Dr. Hamza ATEŞ, STK'larda Üyelik ve Gönüllü Yönetimi 

Mustafa YELEK, STK'lar Arası İletişim - İşbirliği Görüntülenme: 2407