Haberler

ADİL HUKUK PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nin ortak çalışması olan “Adil Hukuk Programı” geleceğin hukukçularına kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek tamamlayıcı eğitimler sunuyor.

Üç kademe olarak yapılandırılan program, birinci kademe öğrencilerinin seçilmesinden sonra 19 Ekim 2019’da güz dönemi derslerine başladı.

_14263730102019_

İlk hafta itibariyle her üç kademenin katıldığı ve açılış dersi mesabesinde olan Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin MENTEŞ’in takdim ettiği geleceğin hukukçularından beklenen donanımlar ve insani meziyetler üzerinde durduğu konuşması ile başladı.

Birinci Kademe Dersleri:

Av. Ahmet Sait ÖNER, “Hukukçu Kimliğinin Oluşumu”  ve bu serüvene eşlik etmesi gereken ilkeler, okumalar ve insani ilişkiler üzerinde durduğu bir ders işledi. Doç. Dr. Abdullah İSLAMOĞLU “Hukukun Temel İlke ve Kavramları” dersinde  “Adalet” kavramını ele aldı.

Birinci dönem kitap kritikleri arasında yer alacak olan,  dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en önemli isimlerinden biri merhum Fuat Sezgin’in Sefer Turanla yaptığı söyleşilerinden mürekkep “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabı öğrenciler hediye edildi.

İkinci Kademe Dersleri:

İkinci kademe dersleri güz dönemi boyunca Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ’ın takdim edeceği “Mecellenin Külli Kaideleri”  etrafında işlenecek.

_14285030102019_

Küllî kâidelerin, hukuk felsefesinin kavranmasına ve hukuk mantığının gelişmesine katkılarını artıracağı düşüncesiyle Mustafa Yıldırım tarafından kaleme alınan “Mecelle’nin Küllî Kaideleri” adlı eseri programda yer alan öğrencilere hediye edildi.

_14292930102019_

İkinci kademenin bir diğer önemli dersi olan “Uluslararası Hukuk” ise Prof. Dr. Berdal ARAL tarafında yine güz dönemi boyunca işlenecek. 

Üçüncü Kademe Dersleri:

Üçüncü kademede devam edecek olan derslerden “İslam Hukukuna Giriş” dersleri Dr. Ahmet TEMEL takdim ediyor.

_14301330102019_

İslâm hukukunun/fıkhın bağımsız bir ilim disiplini halinde ortaya çıkısı, mahiyeti, kavramsal çerçevesi, özellikleri, tarihsel gelişimi, kaynakları, sistematiği ve literatürü bu derste ele alınıyor.

Derste takip edilmek üzere Prof.Dr. Ahmet YAMAN ve Halit ÇALIŞ tarafından kaleme alınan “İslam Hukukuna Giriş” kitabı öğrenciler hediye edildi.

_14305330102019_

Üçüncü kademenin diğer dersi ise Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK’ın takdim ettiği “Eleştirel Düşünce” öğrencilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor.Görüntülenme: 392