KKVK Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) tarafından hazırlanmıştır.


EBSAD bünyesindeki Kariyer Enstitüsü, hazırladığı online başvuru ve kayıt formlarını dolduranların ad-soyad, TC kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası vb. kişisel verilerini;


a) Başvuran veya kayıt olan kişiyle iletişim kurulabilmesi,

b) Aynı kişinin birden fazla form doldurmasından veya aynı ad-soyaddaki kişilerin form doldurmalarından kaynaklanacak karışıklığın önlenmesi,

c) Yapılan başvuru veya kayıtın teyit edilebilmesi,

ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.


Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak internet üzerinden otomatik olarak işlenmektedir.


Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara adresine yazılı olarak;  ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezi’ni arayarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@ebsad.org e-posta adresine iletebilirsiniz.Görüntülenme: 859