İYEM Lisans Akademi Programı

İYEM Lisans Akademi Programı - Ebsad - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği

  İYEM Lisans Akademi Programı Çanakkale - Elazığ - Aydın

İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi ve Eğitim Bilim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) birlikte yürüttüğü program olan İYEM LİSANS AKADEMİ Programı; öğrencilerin mensubu oldukları topluma, yaşadıkları çağa ve parçası oldukları dünyaya dair bilgi birikimlerini artırmayı ve düşünce dünyalarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda programdaki öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim, kariyer programlama ve geliştirme yetkinliği kazandırmaktır.             

PROGRAMIN UYGULANACAĞI YERLER

Çanakkale İYC Eğitim Merkezi, Elazığ İYC Eğitim Merkezi, Aydın İYC Eğitim Merkezi

   PROGRAMIN AMACI

§   Öğrencilerin tarih, toplum, inanç gibi alanlarda temel düzeyde entelektüel birikimlerini desteklemek,

§   Kişisel zenginliklerini keşfetmelerine katkı sağlamak,

§   Geçmişle günü ilişkilendirip bütüncül bir bakış açısı kazanmasına destek olmak,

§   Çalışma ahlâkı ve disipliniyle ekip çalışması ve becerisi kazandırmak,

§   Kariyer planlama ve geliştirme yetkinliği kazandırmaya yardımcı olma,

§   İhtisas alanlarını belirlemelerine rehberlik etmek,

§   Ülkede çalışma hayatı ve toplumdaki insan ilişki ve yönetim kalitesini yükseltmektir.

   PROGRAMIN ETKİNLİK BAŞLIKLARI

§   Genel Seminerler

§   (Ana Hatlarıyla Dünya Tarihi, Osmanlı Dönemi Türkiye Modernleşmesi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi, İslâm Düşüncesine Giriş)

§   Kariyer Seminerler

§   Öğrenci Seminerleri

§   Kitap/Makale Okumaları

§   Film/Belgesel Tahlilleri

§   Kültür ve Medeniyet Gezileri

§   Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

§   Kamp ve Kariyer Atölyeleri

§   Eğitim Destekleri

§   Bireysel Danışmanlık

§   Ölçme ve Değerlendirme

§   Mentörlük / Hâmilik

§   Mezun Takip

PROGRAMIN SÜRESİ

Program süresi 2 yıl – 4 dönemdir. Her dönem 7 hafta olmak üzere toplamda 28 hafta olarak gerçekleştirilecektir.

Programı -iki yıl- başarı ile tamamlayan öğrenciler katılım belgesi almaya hak kazanır.

 I. Yıl

§   Tarih, Toplum, Kültür, İnanç ve Medeniyet temalarıyla ilgili bir bakış açısı kazandırma,

§   Öğrenciye kendisi, yaşadığı toplum ve ait olduğu medeniyetin özellikleri hakkında farkındalık oluşturma,

§   Özgüven ve sorumluluk bilincini artırma,

II. Yıl

§   Mesleki gelişim ve kariyer planlama süreci ile ilgili farkındalık kazandırma,

§   Deneyim ve tecrübe paylaşımı aktarımları,

§   İslâm düşüncesi ve sosyal bilimler temel kavramları üzerine düşünme,

§   Etkili karar alma süreçlerini destekleme çalışmalarından oluşur.


 KİMLER BAŞVURABİLİR

§   Programın uygulandığı illerde (Çanakkale, Elâzığ, Aydın) eğitim gören 1.2. ve 3. sınıf kız ve erkek lisans öğrenciler başvurabilir.

§   Programlara öğrenci kabulünde; online başvuru formu ve mülakat neticeleri dikkate alınır.

§   Programda ikinci yıl devam etmesi kabul edilen öğrencilere çeşitli eğitim destekleri sağlanır.

2019-2010 AKADEMİK TAKVİM

§   Başvuru Tarihleri                 : 17 – 25 Ekim 2019

§   Mülakat Tarihleri                  : 26 – 28 Ekim 2019

§   Sonuçların Açıklanması         : 30 Ekim 2019

§   Eğitimlerin Başlaması           : 02 Kasım 2019

           

PROGRAM GÜNÜ HAKKINDA

     Dersler Cumartesi günü 09:30 – 13:00 saatleri arasında İYC Eğitim Merkezlerinde yapılacaktır.

DESTEKLER

v  Ücretsiz katılım

v  Hediye kitaplar

v  Program sonunda katılım belgesi

v  Programda ikinci yıl devam etmesi kabul edilen öğrencilere çeşitli eğitim destekleri sağlanır.


Başvuru Formu için tıklayınız. Görüntülenme: 1796