ADİL Akademi Hukuk Programı

ADİL Akademi Hukuk Programı - Ebsad - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği

ADİL Akademi Hukuk Programı'nın Yeni Dönem Kayıtları Başladı!

 

Adalet, sözde ve amelde isabet ile tecelli eder. Sözde isabet, kişinin verdiği hükümlerin doğru ve vakıaya uygun olmasını icap ettirir ki, bu da ilimdir.”

Adalet ve ilim birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil eder. Adaleti, ilmin ameli; ilmi, adaletin harcı olarak telakki eden Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD), İlim Yayma Cemiyeti ile birlikte Adalet ve İlim Akademisi programını 10. yılında daha nitelikli hâle getirerek devam ettirmektedir. Program kapsamında hukukçu namzedi gençlerin daha donanımlı ve daha kuşatıcı bakan fertler ile adaletin tesisi için gayretli hukukçular olarak hayata hazırlanması için kendilerine rehberlik edilmektedir.

 

GENEL BAKIŞ

ADİL Akademi kapsamında yer alan seminerler, atölyeler ve benzeri etkinlikler üç yıllık bir zamana yayılmıştır. Her eğitim yılı bir kademeye tekabül etmektedir. Her kademe ise iki dönemlik olarak planlanmış olup her bir dönem 6 hafta sürmektedir. 1.  Kademe’ye mülakat ile kabul edilen öğrenciler, performans kriterlerine göre 2. Kademe’ye devam edebilmektedir.

Bir öğrenci eğer iki kademeyi de tamamlarsa, ADİL İhtisas Kademesi’ne geçebilecektir. ADİL Akademi’den mezun olduğunda ise gelecekte kendisini daha güçlü hissedeceği 36 haftalık bir çalışma serüvenini heybesine koymuş olacaktır. Bu serüven içerisinde ülkemizin en mütebahhir hocaları ve entelektüelleri ile seminerler, mesleğin üstadlarından dinletiler, yeni arkadaşlıklar, farklı bakış açıları, müstesna kitaplar, kült filmler ve tematik geziler öğrencilerin kazanımları arasında olacaktır.

 

PROGRAMIN AMACI

§ Hukuk eğitimi gören öğrencilere hukukun gayesi, metodu ve uygulamasını aktararak hukukçu kimliği oluşumuna katkı sağlamak.

§ Sosyal bir bilim olan hukukun sosyoloji, felsefe, edebiyat gibi diğer ilim dalları ile ilgisini kavramak.

§ Birey ve toplum nezdinde tecelli eden adaletin aksayan yönlerini teşhis etmek.

§ Atölye çalışmaları suretiyle hukuk ilmi üzerine spesifik araştırmalar yapmak, böylece öğrencilerin ilmi donanımlarını arttırmak.

§ Kitap tahlilleri ile okuyan hukukçu’ ve tahlil eden hukukçu’ kimliği oluşumuna katkı sağlamak. 

§ Öğrenci sunumları ve dava simülasyonları ile öğrenciyi salt dinleyici pozisyonundan çıkarıp programın öznesi haline getirmek.

 

PROGRAMIN MÜFREDATI

§  Hukukun Tarihsel Serüveni

§  Hukukçu Kimliği

§  İlkeli İletişim

§  Hukuk – Sosyoloji İlişkisi

§  İslâm Hukuku

§  Modern Türkiye Okumaları

§  Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Hukuk

§  Türk Yargı Sisteminde Örnek Davalar

§  Hukuka Eleştirel Yaklaşımlar

§  Hukukta Mantık ve Yöntem

§  Din – Hukuk – Ahlak İlişkisi

§  Münazara Simülasyonu

§  İslâm Hukuku

§  Hukuk Felsefesi

§  Mecelle Okumaları

§  İslam Finans Hukuku

§  Karar Okuma ve Dilekçe Yazma Teknikleri

§  Öğrenci Kavram Sunumları

§  Kitap Tahlili

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ADİL Akademi Hukuk Programı’na (ADİL) 1. ve 2. sınıf hukuk fakültesi öğrencileri; İhtisas Kademesi' ne ise yalnızca 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecektir.

 

ÖĞRENCİ KABULÜ/ KONTENJAN

§  Programlara öğrenci kabulünde online başvuru formu ve mülakat neticeleri dikkate alınır.

§  Mülakatlar sonucunda toplam 55 öğrenci alınacaktır.

 

PROGRAM GÜNÜ HAKKINDA

§  Dersler cumartesi günleri yüz yüze olarak İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nde (Feshane/Eyüpsultan) yapılacaktır.

§  Başlangıç ve bitiş saati: 10:00 – 13:30.

 

SERTİFİKA / KATILIM BELGESİ

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, YÖK onaylı sertifika almaya hak kazanır.

 

DEVAM ZORUNLULUĞU

Sertifika kriterlerinin sağlanabilmesi için eğitimlere %80 oranında devamlılık gerekmektedir.

 

PROGRAM KATILIM ÜCRETİ

Eğitimlerimiz tamamen ücretsizdir.

 

2023-2024 AKADEMİK TAKVİM

§  Duyuru ve Başvurular  : 02 Ekim – 12 Ekim 2023 

§  Mülakatlar                     : 13 Ekim – 16 Ekim 2023

§  1. Dönem Başlangıcı     : 21 Ekim 2023 Cumartesi

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

[email protected]

Başvurular sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Başvuru Formu için tıklayınızGörüntülenme: 2409