Duyurular

İYEM Lisans Akademi Online Eğitim Programı Başvuruları Başladı


Program Hakkında

İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi ve Eğitim Bilim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) birlikte yürüttüğü program olan İYEM LİSANS AKADEMİ Programı; öğrencilerin mensubu oldukları topluma, yaşadıkları çağa ve parçası oldukları dünyaya dair bilgi birikimlerini artırmayı ve düşünce dünyalarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda programdaki öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim, kariyer programlama ve geliştirme yetkinliği kazandırmaktır.             

 

Kimler Katılabilir

Programa Türkiye genelinde üniversitede eğitim gören 1. 2. ve 3. sınıf kız ve erkek lisans öğrencileri başvurabilir.


Kontenjan

Programa sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

 

Öğrenci Kabulü

Programa öğrenci kabulünde; online başvuru formu dikkate alınır.

 

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi

14 Ekim 2020 – 23 Ekim 2020


Program Gün ve Saatleri


Dersler Cumartesi günleri online olarak gerçekleştirilecektir.

*Bu Program " Uzaktan Eğitim" yöntemiyle Zoom programı üzerinden yapılması planlanmaktadır. 


Program Katılım Ücreti


Eğitimlerimiz tamamen ücretsizdir.


Sertifika / Katılım Belgesi :


Programı -iki yıl- başarı ile tamamlayan öğrenciler katılım belgesi almaya hak kazanır.

Devam Zorunluluğu :

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.


İletişim Bilgileri :


0 212 627 02 03

iyemlisansakademi@iyc.org.tr


Program Süresi

Program süresi 2 yıl – 4 dönemdir. Her dönem 7 hafta olmak üzere toplamda 28 hafta olarak gerçekleştirilecektir. Birinci yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci yılda programa devam etmeye hak kazanırlar.

 

Güz Dönemi Başlangıç 31 Ekim 2020 – Güz Dönemi Bitiş 12 Aralık 2020

Bahar Dönemi Başlangıç 06 Mart 2021 – Bahar Dönemi Bitiş 10 Nisan 2021

 

I. Yıl


Tarih, Toplum, Kültür, İnanç ve Medeniyet temalarıyla ilgili bir bakış açısı kazandırma,

Öğrenciye kendisi, yaşadığı toplum ve ait olduğu medeniyetin özellikleri hakkında farkındalık oluşturma,

Özgüven ve sorumluluk bilincini artırma,


II. Yıl


Mesleki gelişim ve kariyer planlama süreci ile ilgili farkındalık kazandırma,

Deneyim ve tecrübe paylaşımı aktarımları,

İslâm düşüncesi ve sosyal bilimler temel kavramları üzerine düşünme,

Etkili karar alma süreçlerini destekleme çalışmalarından oluşur.


Eğitim İçeriği :

YILLIK PROGRAM

 

Tanıtım- Bilgilendirme- Giriş 

 

       A- ANA HATLARIYLA DÜNYA TARİHİ


            Dünya Tarihi Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır

            İnsanlığın ortaya çıkışı ve İlk Medeniyetler

            İlk İmparatorluklar: Çin ve Roma

            Dünya Tarihinde İslâm

            Dünya Tarihinde Osmanlılar

            Batının Yükselişi, Sanayi Devrimi Sömürgecilik ve Milliyetçilik

 

     B- OSMANLI DÖNEMİ TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ

           

            Osmanlıda Yenileşme Hareketlerinin Başlaması (1774 -1839) III. Selim ve II. Mahmut Dön.              

            Tanzimat Dönemi ve Yeni Toplumsal Yapı Arayışı (1839 -1876)

            II. Abdülhamid Dönemi: Altyapı ve Kurumsallaşma

            II. Meşrutiyet Dönemi ve Fikir Akımları (1908-1918)                   

II. Meşrutiyet Dönemi ve Fikir Akımları (1908-1924): Osmanlıcılık

            Modern Eğitimin Kurumsallaşması: II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Döneminde Eğitim

 

    C- KARİYER SEMİNERLERİ     

 

            Değerlerimle Kariyer

            Karar Verme ve Problem Çözme

            Bireysel Kariyer Yönetimi

            İş Kariyer ve Hizmet Düşüncesi

            Kişilik ve İş Uyumu

            Türkiyenin 2050 Vizyonu

 

 

            Tanıtım- Bilgilendirme- Giriş 

 

     A- CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE TARİHİ       


            Bağımsızlık Mücadelesi: Millî Mücadele ve Cumhuriyete Geçiş

            Araftaki Yıllar: Arayışlar ve Teklifler (1919 -1924)

            Tek Parti Dönemi ve Kemalizm (1923- 1946)

            Çok Partili Siyasi Hayat (1946-1961)

            Yeni Dünya Düzeni ve Darbeler: 1960-1980

            12 Eylül Sonrası Neo-liberal Geçiş Süreci ve 90’lı Yıllar

 

    B- İSLÂM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ    

           

a) İslâm Düşüncesinin Tanımı, Kapsamı ve Kaynakları                                                                                        

b) İslâm Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi

            İslam Düşünce Okulları

            Doğu İslâm ve Batı Endülüs Filozofları

            Çağdaş İslâm Düşüncesi: Kişiler ve Görüşler

            Felsefe Eleştirileri ve Cevapları (Tehâfütler Geleneği)

            İslâm Düşüncesinin Batıya Etkisi

 

    C- KARİYER SEMİNERLERİ    


            Mesleğimle KonuşuYORUM

            Mesleğimle KonuşuYORUM

            Mesleğimle KonuşuYORUM

            Mesleğimle KonuşuYORUM

            Mesleğimle KonuşuYORUM

            Mesleğimle KonuşuYORUM

 

    D- DİĞER EĞİTİM BAŞLIKLARI   

 

            Kitap, Filme ve Belgesel Tahlilleri

            Atölye Çalışmaları

            Eğitim Destekleri


Başvuru Formu için tıklayınız.
Görüntülenme: 473