İYEM Lisans Akademi Programı

İYEM Lisans Akademi Programı - Ebsad - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği

Program Hakkında

İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezleri Lisans Programı

İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi ve Eğitim Bilim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) birlikte yürüttüğü program olan İYEM LİSANS AKADEMİ Programı; öğrencilerin mensubu oldukları topluma, yaşadıkları çağa ve parçası oldukları dünyaya dair bilgi birikimlerini artırmayı ve düşünce dünyalarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda programdaki öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim, kariyer programlama ve geliştirme yetkinliği kazandırmaktır.

Programın Uygulanacağı Şube ve İYC Eğitim Merkezleri

Adana, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Elâzığ, Kayseri, Konya, Samsun

 

Programın Etkinlik Başlıkları

§   Genel Seminerler

§   (Ana Hatlarıyla Dünya Tarihi, Osmanlı Dönemi Türkiye Modernleşmesi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi, İslâm Düşüncesine Giriş)

§   Mesleki Gelişim ve Kariyer Seminerler

§   Deneyim ve Tecrübe Paylaşımları

§   Kitap / Makale Okumaları

§   Film / Belgesel Tahlilleri

§   Genel ve Sektörel Kariyer Atölyeleri (Online)

 

 I. YIL

§   Tarih, Toplum, Kültür, İnanç ve Medeniyet temalarıyla ilgili bir bakış açısı kazandırma,

§   Öğrenciye kendisi, yaşadığı toplum ve ait olduğu medeniyetin özellikleri hakkında farkındalık oluşturma,

§   Özgüven ve sorumluluk bilincini artırma,

II. YIL

§   Mesleki gelişim ve kariyer planlama süreci ile ilgili farkındalık kazandırma,

§   Deneyim ve tecrübe paylaşımı aktarımları,

§   İslâm düşüncesi ve sosyal bilimler temel kavramları üzerine düşünme,

§   Etkili karar alma süreçlerini destekleme çalışmalarından oluşur.

             

 

 

Kimler Başvurabilir

§    Belirtilen illerde (Konya (sadece erkek öğrenciler) Adana, Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Elâzığ, Kayseri, , Samsun) eğitim gören 1, 2 ve 3. sınıf kız ve erkek lisans öğrenciler başvurabilir.

 

Öğrenci Kabulü

§   Programlara öğrenci kabulünde; online başvuru formu ve mülakat neticeleri dikkate alınır.

 

Kontenjan

§   Programa sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir.

 

Program Süresi

     Program süresi 2 yıl – 4 dönemdir. Her dönem 7 hafta olmak üzere toplamda 28 hafta olarak gerçekleştirilecektir. Birinci yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler ikinci yılda programa devam etmeye hak kazanırlar.

 

    2021-2022 Akademik Takvim

§   Başvuru Tarihleri                 : 20 Ekim – 4 Kasım 2021

§   Öğrenci Görüşmeleri           : 27 Ekim - 5 Kasım 2021

§   Eğitimlerin Başlaması         : 6 Kasım 2021

§   İkinci Dönem Başlangıç      : 05 Mart 2022


Program Günü Hakkında

Dersler Cumartesi günü 09:30 – 13:00 saatleri arasında İYC Eğitim Merkezlerinde yapılacaktır.

Devam Zorunluluğu

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.


Program Katılım Ücreti

 

Eğitimlerimiz tamamen ücretsizdir.


Sertifika / Katılım Belgesi


Programı -iki yıl- başarı ile tamamlayan öğrenciler katılım sertifikası almaya hak kazanır.

 

Bilgilendirme: Bir ilde programın başlayabilmesi için en az 40 en fazla 60 öğrencidir.

İletişim Bilgileri :

[email protected]


Başvuru Formu için tıklayınız.
Görüntülenme: 5791