ADİL Hukuk Kariyer Programı

ADİL Hukuk Kariyer Programı - Ebsad - Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği


ADİL Akademi Hukuk Programı' nın Yeni Dönem Kayıtları Başladı!

Eğitim Bilim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD), ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezinin birlikte yürüttüğü projelerden biri de ADİL Akademi Hukuk Programıdır.”  ADİL Akaemi de Hukuk Fakültesi öğrencilerine tamamlayıcı nitelikte eğitimler sunulmaktadır. Hukukçu namzedi gençlerin daha donanımlı bireyler, daha kuşatıcı bakan fertler ve adaletin tesisi için gayretli hukukçular olarak hayata hazırlanması için kendilerine rehberlik edilmektedir.

 

           ADİL Akademi Hukuk Programı kapsamında yer alan seminerler, atölyeler ve benzeri etkinlikler üç yıllık bir zamana yayılmıştır. Her eğitim yılı bir kademeye tekabül etmektedir. 1.  Kademeye mülakat ile kabul edilen öğrenciler, performans kriterlerine göre 2. ve 3. Kademeye devam edebilmektedirler.  Her kademe iki dönemlik olarak planlanmıştır ve her bir dönem 6 hafta sürmektedir.

 

Bir öğrenci eğer üç kademeyi de tamamlarsa, gelecekte kendisini daha güçlü hissedeceği 36 haftalık bir çalışma serüvenini heybesine koymuş olacaktır. Bu serüven içerisinde yeni arkadaşlıklar, farklı bakış açıları, müstesna kitaplar, kült filmler, mesleğin üstadları, ülkemizin en mütebahhir hocaları ve entelektüelleri, tematik geziler, eğitim destekleri öğrencilerin kazanımları arasında olacaktır.

            ‘Adalet, sözde ve amelde isabet ile tecelli eder. Sözde isabet, kişinin verdiği hükümlerin doğru ve vakıaya uygun olmasını icap ettirir ki, bu da ilimdir.’ Adalet ve İlim birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil ederler. Adaleti, ilmin ameli; ilmi, adaletin harcı olarak telakki eden EBSAD, bu minval üzere Adalet ve İlim akademisi programını 8. yılında daha nitelikli hale getirerek devam ettirmektedir.

       

                 

  PROGRAMIN AMACI

o   Hukuk eğitimi gören öğrencilere hukukun gayesi, metodu ve uygulamasını aktararak hukukçu kimliği oluşumuna katkı sağlamak.

o   Sosyal bir bilim olan hukukun sosyoloji, felsefe, edebiyat gibi diğer ilim dalları ile ilgisini kavramak.

o   Birey ve toplum nezdinde tecelli eden adaletin aksayan yönlerini teşhis etmek.

o   Atölye çalışmaları suretiyle hukuk ilmi üzerine spesifik araştırmalar yapmak böylece öğrencilerin ilmi donanımlarını arttırmak.

o   Kitap ve Film tahlilleri ile okuyan hukukçu’ ve tahlil eden hukukçu’ kimliği oluşumuna katkı sağlamak. 

o  Öğrenci sunumları ve münazara simülasyonları ile öğrenciyi salt dinleyici pozisyonundan çıkarıp programın öznesi haline getirmek.

 

 

       PROGRAMIN MÜFREDATI

§  Hukukun Temel İlke ve Kavramları

§  Güncel Gelişmeler Işığında Uluslararası Hukuk

§  Mecelle Okumaları

§  Hukuk - Sosyoloji ilişkisi

§  Hukuk - Felsefe İlişkisi

§  Hukuk - Din - İktisat İlişkisi

§  Hukuk - Edebiyat İlişkisi

§  Mecelle Okumaları

§  Eleştirel Düşünce         

§  Hukukta Mantık ve Yöntem

§  Mukayeseli İslam Hukuku

§  Teorik ve Pratik Yönleri ile İnsan Hakları

§  Türk yargı Sisteminde Örnek Davalar

§  İlkeli İletişim

§  İnsan - Suçlu - Toplum İlişkisi

§  Hukukçu Kimliği

§  Medeniyet Tasavvuru

§  Öğrenci Kavram Sunumları

§  Kitap ve Film Tahlili

§  Münazara Simülasyonu

 

 

 PROGRAMA KATKI SUNAN BAZI HOCALARIMIZ

§   Prof. Dr. Cengiz Çakmak

§   Prof. Dr. Ferhat Kentel

§   Prof. Dr. Berdal Aral

§   Prof. Dr. Servet Bayındır

§   Prof. Dr. Abdurrahman Eren

§   Doç. Dr. Abdurrahman Savaş

§   Doç. Dr. Ahmet Temel

§  Doç. Dr.  Ali Emrah Bozbayındır

§  Dr. Öğrt. Görevlisi Halit Uyanık

 

 MLER BAŞVURABİLİR

         ADİL Akademi Hukuk Programına  (ADİL)  İstanbulda okuyan Hukuk Fakültesi 1 ve 2. Sınıöğrencileri başvurabilirler. Mülakatlar sonucunda toplam 55 öğrenci alınacaktır.

 

  PROGRAMIN SÜRESİ

         ADİL Akademi Hukuk Programı toplam üç yıllık bir programdır. Hukuk Fakültesi 1 ve 2. Sınıöğrencileri 1. Kademeden başlayarak eğitim almakta, başarılı olan öğrenciler önce 2  ardından 3. kademeye geçmektedirler. Her kademe iki yarı dönem (bir yıl) sürmektedir. 

 

 

 2020-2021 AKADEMİK TAKVİM

§  Duyuru ve Başvurular : 27 Eylül - 12  Ekim 2021 

§  Mülakatlar                    : 15 - 16 - 17 Ekim 2021

§  1.Dönem                       : 23 Ekim -  04 Aralık 2021

§  2.Dönem                       : 05 Mart - 16 Nisan 2022

 

            

PROGRAM GÜNÜ HAKKINDA

     Dersler Cumartesi günü yüz yüze olarak yapılacaktır.

     Başlangıç ve Bitiş Saati: 10:00 - 13:00

     

 

  DESTEKLER

§  Katılım ücretsizdir

§  Program sonunda sertifika verilecektir.

§  Kültürel Geziler düzenlenecektir.İlginiz için teşekkür ederiz. Başvurular sona ermiştir.Görüntülenme: 3705