Stk Kapasite Geliştirme Haberleri

Edirne Programı

EDİRNE STK PROGRAMI 

“Sivil Toplum Kuruluşlarında Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”nın 5’incisi Edirne’de gerçekleşti. Edirne’deki 100 kadar STK yöneticisi 5 Ekim 2013 Cumartesi günü DSİ Sosyal Tesisleri’ndeki programda buluştu. 

  

Tam gün süren program, EBSAD Başkanı Şaban KARAKÖSE’nin açış konuşmasıyla başladı. Edirne İl Dernekler Müdürü Reşat TOGAY “Edirne’nin Sosyo-Ekonomik Analizi ve STK Profili”, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Lütfü SUNAR “STK’larda Etkili Yönetim”, uzman Adem SELEŞ “STK’lararası İletişim ve İşbirliği”, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve Sivil Toplum Araştırmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA “Sosyal Çalışmalarda Girişimcilik ve Gönüllü Yönetimi”, İçişleri Bakanlığı Denetçiler Başkan Yardımcısı İbrahim AŞAR “STK’larda Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi”, STK denetim uzmanı Zekeriya BULMUŞ “Kamu ve Özel Sektörden Kaynak Sağlama ve Kaynak Yönetimi” konulu seminerlerini sundular.

  

Program, dernek yöneticilerinin, katılmaktan memnuniyet duyduklarını, seminerlerden istifade ettiklerini belirten konuşmalarının ardından, yapılan anket çalışması ile son buldu. 

  Seminerciler Tarafından Yapılan Sunumların Slayt Dökümü:

Doç. Dr. Lütfü Sunar - STK'larda Etkili Yönetim 

Adem SELEŞ - STK'lar Arası İletişim ve İşbirliği 

Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA - Sosyal Çalışmalarda Girişimcilik ve Gönüllü Yönetimi

İbrahim AŞAR - STK'larda Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi 

Zekeriya BULMUŞ - Kaynak Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Görüntülenme: 2052